Bireyler İçin Eğitimler

Farkındalık, bilgi birikimi ve beceri kazandırma amacıyla bir üst seviyeye geçmek isteyen bireylerin ihtiyaçlarını karşılayan oyunlaştırılmış ve araçsallaştırılmış eğitim tasarımları sunuyoruz.

Sizin İçin
İletişim Becerileri
Kelimeler sadece anlamlardan ibaret değildir. Duyduklarımızın içinde duygular, güçlü yönler, beden dili, varsayımlar, değerler, hayaller, hedefler, ihtiyaçlar ve istekler, dürtüler, beklentiler, kaygılar, farkındalıklar, deneyimler, motivasyon ...
Kısaca karşılıklı oturan iki bedenden fazlası vardır.
Motivasyon
Bireyi neyin motive ettiği, motive olmak için yollarının neler olduğu, hem iş hayatında hem de sosyal yaşamında performans ve başarıyı nasıl yakalayabileceği üzerine odaklanıyoruz.
İlişki Yönetimi
İlişkilerde insanların yerinin ne olduğu, duygu, düşünce ve davranışın nasıl işlediğini, kişi & konu ayrımı yapabilme, ilişki zehirlerinin neler olduğu ve sahip olduğumuz roller üzerine odaklanıyoruz.
Kişisel Kontrol ve Stres Yönetimi
İyi ve kötüden öte duyguları tanıma ve tanımlayabilme, duygusal dayanıklılığı nasıl kazanılacağı ve stres ile başetme yöntemleri üzerine odaklanıyoruz.
Kişisel Farkındalık
Birey olarak ben kimim? Güçlü yanlarım neler? Hayatta sahip olduğum ve yaşatmak için uğraş sarfettiğim değerler neler? ve benzeri sorulara cevap arıyoruz.
İşe Aldıran Hikayeler Atölye
Mülakat mı iş görüşmesi mi? Yoksa CV’mi hikayemiz mi?
Kronolojik bilgiler yerine kendi haslığımızı yansıtabildiğimiz hikayeleri nasıl oluştururuz üzerine odaklanıyoruz.
Kendini Tanıtmak İçin Koçluk
ICF tarafından belirlenmiş olan Koçluk Yetkinliklerini hayatınıza nasıl entegre edebileceğinize ve koçluk araçlarını kendinizi tanımak adına nasıl kullanacağınıza odaklanıyoruz.
Zamanın Hakkını Ver
Uzun vadeli sizi başarıya götürecek hedefler yerine, cezbedici ve keyif verici işlere odaklanmak sizi "erteleme dünyası" nda oradan oraya savuruyor mu? Bu tuzakları farkedebilmek, nasıla odaklanmak ve öncelikleri belirleyebilmek, yüksek hedeflerden ziyade yapılabilir hedeflere yönlenme üzerine odaklanıyoruz.