Gelişim Koçluğu

Sihirli bir değneğiniz olsaydı ve kendi hayatınızda veya dünyada mükemmel bir değişim yaratma şansınız olsaydı, bu nasıl bir değişim olurdu?

Bundan 20 yıl önce hem iş dünyasının hem de kendi hayatımızın gerektirdikleri nelerdi hatırladınız mı? Aslında sadece işini iyi yapmak ve kendi ekosisteminde düzenli bir yaşam sürmek yeterliydi. Şimdi ise, işini iyi yapmaktan öte daha farklı beceri ve yetkinliklere ihtiyaç duyuyoruz. Yaptığın işe kendinden bir şeyler katabilmek, farklı bakış açıları geliştirebilmek, hızlı analiz hızlı sonuç döngüsünde kaybolmamak, paniğe kapılmak yerine sakin kalmayı başarıp fırsatları ve tehditleri süzebilmek, belki de en önemlisi çevik ve esnek olabilmek önem taşıyor. Kişisel hayatımızda ise gelişen ve sürekli değişim gösteren bir ekosistemin içinde yaşıyoruz. İletişim, yaşam ve denge uyumu, kişilerarası ilişkiler, kendimiz ile kurduğumuz ilişki, duygularımız ve hislerimiz konusunda çıkışını bulamadığımız bir labirentin içinde gibi hissettiğimiz anlar olabiliyor.

Aslında VUCA dünyasında yaşıyoruz.
V-Değişken
U- Belirsiz
C- Karmaşık
A- Muğlak

Gelişim koçluğu ile birlikte, değişken, belirsiz, karmaşık ve muğlak olan bir dünyada,

◦ Gelişimi hedefleyen bireylere kişisel gelişim alanlarının neler olduğu,
◦ Bu alanlara karşı hangi kalıpları, varsayımları ve algıları büyüttükleri,
◦ Hangi yollar ile bu ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri,
◦ Bu yolculuktaki farkındalıkları ile neler yapabilecekleri,
◦ Değişime karşı nasıl bir duruş sergiledikleri,
◦ Stratejik Aksiyon Planlamasının oluşturulması,
◦ Belirlenen yol haritasıyla değişimin ve gelişimin sürekliliğinin sağlanması,
◦ Yaşamdan aldıkları doyumun artması hedeflenmektedir.

Peki siz hayatınızın hangi alanında kendinizi geliştirmek istiyorsunuz?

Koçluk Süreçleri


Danışan ile tanışma, karşılıklı beklentileri anlama, uyum ve güvene dayalı bir ilişki olma potansiyelinin keşfedileceği görüşmedir.


Danışan ve Koç birlikte çalışma kararını aldıktan sonra gerçekleşen görüşmede beklentiler, ortamın nasıl olacağı, koç ve danışan arasındaki ilişkinin tasarlanması, kişisel gelişim alanlarının neler olduğunu düşünmek ve değerlendirmek amaçlanır.


Minimum iki haftada bir maksimum dört haftada bir olacak şekilde yüz yüze ya da danışanın tercih edeceği şekillerde belirlenen seans görüşmeleridir. Yaklaşık olarak bir (1) saat sürer.


Danışanın belirlemiş olduğu gelişim alanlarını hayata geçirme hususunda, stratejilerin tespit edilip aksiyon planı haline getirildiği görüşmedir.


Strateji belirleme görüşmesinden sonra, bütünüyle danışanın isteği üzerine gerçekleşen görüşmelerdir.