Şirketler İçin Eğitimler

KURUMSAL EĞİTİMLER

Şirketlerdeki değişim, dönüşüm ve verimlilik olgularını belirleyen yegâne şey şirketlerin bünyesinde var olan yeteneklerdir. Ekonominin, pazarın sürekli büyümesi ve dijitalleşme ile birlikte kurumlar arası artan rekabet, fark yaratan ve potansiyelini ortaya çıkarabilecek insanlar iş yaşamında değerli hale geldi. Doğru işe doğru insan anlayışı ile birlikte, her şirket iş tanımının gerektirdiği ölçüde potansiyeli olan kişileri bulma, şirket bünyesinde tutabilme ve geliştirme konusunda birçok farklı aksiyonlar almaktalar. Yetenekleri sürdürülebilir performansa dönüştürebilmenin birçok farklı yolları vardır. Doğru yetenek, doğru yer, doğru zaman ve doğru stratejiyle bu farklılığı ortaya çıkarabilirsiniz. Yetkinlikler, uzmanlık alanı, bilgi ve takım kimyasını stratejik eğitim ve geliştirme programları ile desteklemenize yardımcı olmak için buradayız.

Eğitim ve geliştirme programlarımızın ilk ayağı kurum kültürünüze uygun eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Eğitim ihtiyaç analizi ile birlikte şirketin çalışandan beklediği yetkinlikler netleşir, ihtiyaçlar tespit edilir, bireysel ve kurumsal gelişimi sağlamak ve bunu sürekli kılmak için uygun çözümler sunulur.

Uygulamalarımız aşağıdaki gibidir;

  • Eğitim İhtiyaç Analizi,

  • Kişisel Gelişim Planlaması,

  • Yetenek Yönetimi Danışmanlığı

  • Kurumsal Eğitimler

  • Yetkinlik Bazlı Atölyeler

 

Takım Koçluğu
Takımlar yaşayan sistemlerdir. İdeal takım formülasyonunu takım koçluğunda masaya yatırıyoruz. Bu süreçte; takımın farkındalığını, motivasyonunu ve öğrenmesini baz alan çalışmalar, oyunlar, takım koçluğu araçları ile kişilerarası ilişkiler, kişilerarası farklılıkların takım üzerindeki etkileri, çatışma yönetimi, takım dinamikleri, liderlik, değişim süreçleri üzerine odaklanarak bireyleri kurum içerisinde aktif, verimliliği ve bağlılığı yüksek bir noktaya taşımayı hedefliyoruz.
iletişim Becerileri
İletişim; tekrar edilemeyen, dinamik, dairesel ve karmaşıktır. Bu süreçte, dinlemenin, geribildirimin, algının, sözlü ve sözsüz iletişim unsurlarının ve engellerinin üzerinde durarak örgüt içi iletişimi geliştirmeye odaklanıyoruz.
Liderlik
Liderler takipçileri ile varolur. Günümüz liderlik tanımında ise bir lider insanların kalbine, akıllarına ve ruhlarına egemen olmalıdır. Bunu nasıl başarabilmek için ihtiyaçlarına odaklanıyoruz.
Geri Bildirim Alma Verme
Karaktere, tutumlara ya da kişilik özelliklerine değil, davranışa odaklanarak, siyah ve beyaz kelimeleri farkedip yargılayıcı olmayan bir dil kullanarak somut ve tam zamanında verilen geribildirimin gücüne odaklanıyoruz.
Davranış Profilleri ve İlişki Yönetimi
Kişilerin kendilerini ve karşısındaki bireyi tanıması ve isteklerini anlayabilmesi insan ilişkilerinin temelini oluşturur. Bu süreçte, kurum içi iletişimin gelişim göstermesi, çatışmaların azalması, takım olgusunun pekişmesi, performans ve motivasyon artışının sağlanması hedeflenmiştir.